Donganmen Night Market - Beijing
The famous exotic food stalls at the Donganmen Yeshi Night Market in Dongcheng, along Wangfujing Daijie - Jan 7, 2008